Toen ik vijf jaar geleden solliciteerde bij het bedrijf waar ik nu werk in Beerse (Turnhout), was de vraag er snel of ik over ‘de ring’ moest rijden. Dit hadden ze liever niet omdat ik dan te vaak te laat zou komen. Ik had geluk dat ik voor deze bestemming in Wommelgem de E313 op moet rijden. Schandalig dat de Antwerpse ring carrières tegenhoudt.

Timmy Geybels

Welzijn, economische welvaart en een performante infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke economische groei brengt ook een transportgroei, en dus de nood aan bijkomende capaciteit met zich mee. De infrastructuur die we morgen nodig hebben, daar hadden we eergisteren al moeten aan beginnen, aangezien het nu eenmaal lang duurt om werken te realiseren. Oosterweel zo snel als mogelijk realiseren is dan ook niets minder dan een plicht voor eenieder die het goed voorheeft met Antwerpen en met Vlaanderen.

Lode Verkinderen

Secretaris Generaal, Transport en Logistiek Vlaanderen

Als KMO-transporteur in de rand van dit mega-economisch hart “Antwerpen”, zie ik al verschillende jaren het rendement van mijn bedrijf verloren gaan in uren file-leed !! Met overwegend Vlaamse chauffeurs in dienst, dien ik al deze nutteloze uren te betalen en zie ik duizenden verloren liters diesel door de uitlaat in ons milieu geblazen worden. Wij investeren fors in eco-driving en dure euro5 en euro6 motoren…. om daarna urenlang aan te schuiven rond een stad (zonder ring) met een “wereldhaven”..
Onze politiekers dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid om Antwerpen mobiel te houden. Geen studies of referenda meer, maar actie aub !!!!

Marc Van Grootel

Zaakvoerder, Groover International

Ik ben 62 jaar en zou graag tot mijn 65 jaar werken omdat ik mijn werk zeer graag doe, MAAR, ik wordt het toch beu om in de file te staan. ‘s Morgens vertrek ik om 6u en kom na 55 minuten op mijn werk. ‘s Avonds vertrek ik om 15u30 en 10 jaar geleden was ik ook op ongeveer 1 uur thuis. Nu de laatste tijd doe ik over dit traject minimun 90 minuten met uitschieters tot 4 UUR !!!!!!!!!!!!! Daardoor begin ik eraan te denken om na 44 jaar werken er toch de brui aan te geven. De regering wil mensen langer laten werken maar door al het fileleed worden de mensen dit kotsbeu. Elke dag hetzelfde liedje, plezant is anders.

François Weyten

Total Ertvelde-Rieme

Mijn chauffeurs staan dagelijks in de file mee aan te schuiven. Uiteraard bepaalt dit in sterke mate mijn operationele kosten. Naast deze operationele kosten wordt het hierdoor ook alsmaar moeilijker om afspraken te maken met onze klanten. En als klapper is het ook voor de medewerkers niet meer prettig. Zij weten wel wanneer ze vertrekken, maar niet wanneer ze terug zullen zijn. Voor hen is het dan ook moeilijk om activiteiten te plannen na het werk. Ik ben hieromtrent zeer bezorgd!

Glenn Geys

zaakvoerder, Eco Toilet

Vlaanderen wil een uitgesproken logistieke draaischijf zijn, maar wat is de logistieke meerwaarde van een magazijn als dit niet of moeilijk bereikbaar is? Mobiliteit is een complex probleem met een grote maatschappelijke impact en moet onze allerhoogste prioriteit krijgen.

Eric Noterman

CEO, Van Moer Group NV

De fileproblematiek speelt Atlas Copco parten. Niet alleen bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, de files verhogen ook enorm de stress bij ons personeel. Bereikbaarheid was altijd een grote troef van Vlaanderen, maar die troef spelen we nu kwijt. Het Oosterweeldossier moet daarom dringend ter harte genomen worden en de eerste spade moet snel in de grond. Alex Bongaerts

Vice-president , Atlas Copco

Onze medewerkers, klanten, leveranciers en bezoekers hebben meer en meer problemen om op een normale manier onze vestiging te bereiken. Drukkingsgroepen hebben geen idee welke omgekeerd effecten (meer stilstand, luchtverontreiniging, economische schade) hun acties veroorzaken.

Jacques Reynders

Bestuurder / Sales Director, Reynders Label Printing

Reeds jaren worden wij geconfronteerd met de fileproblematiek in en rond Antwerpen.  Dit kost ons bedrijf niet alleen veel geld aan verloren liters diesel maar leidt ook tot frustraties bij de chauffeurs die uren tijd verliezen in deze files.
Het wordt hoog tijd dat onze politiekers de knoop doorhakken en ervoor zorgen dat de verbinding naar onze wereldhaven voor iedereen meer toegankelijk wordt.
Zowel het milieu als de economie zullen hier baat bij hebben.
Door het feit dat er geen beslissingen worden genomen;  heeft dit een enorm impact op het imago van ons land.  Dus onze boodschap is  „stel niet verder uit maar beslis vandaag nog”

Nina Smets

CFO, Ninatrans

Onze mensen moeten bijna dagelijks in Antwerpen onze klanten bedienen, maar staan daarbij te veel in de file. Dit kost tijd en veel geld! Of deze oplossing nu echt de beste is, maakt me al lang niets meer uit. Ze is alleszins beter dan de huidige situatie, dus begin NU!

Nic Weuts

CEO, Bits & Pieces bvba

Van Dievel wil wegtransport veiliger, ecologischer en concurrentieler maken. Daarvoor is een vlotte ontsluiting en doorstroming van het logistieke hart van Europa cruciaal. Het valt niet meer in geld uit te drukken wat de winst gaat zijn van een doortrekking, om te zwijgen van het verlies en vooral van de imagoschade die opgelopen is de laatste 20 jaar. Daadkracht is het enige wat nu telt. Louis De Wael

Managing Director, Van Dievel Transport

Nu investeren is de enige echte oplossing op lange termijn, het creëert jobs, werkgelegenheid en op langere termijn een competitief voordeel voor Antwerpen waar iedereen wel bij vaart ! Het vergt dan ook een lange termijnvisie om deze verkeersknoop te ontrafelen. En wat de discussie rond fijn stof betreft, hoeveel fijn stof wordt er vandaag uitgestoten door alle wagen die dagelijks aanschuiven op de ring van Antwerpen?

Bart Suy

Elev8

Als grootste transportbedrijf in Limburg maken ook wij dagdagelijks gebruik van de verbinding richting en langs Antwerpen. Tijdens de spitsuren, maar tegenwoordig ook vaak de hele dag, is dit een heuse onderneming met lange rijtijden. Op jaarbasis betekent dit voor ons een verlies van 30.000 arbeidsuren. Dit is nefast voor de rentabiliteit van ons bedrijf en dus ook voor bijkomende tewerkstelling. Er moet nu snel werk gemaakt worden van één van de belangrijkste knooppunten in het Europees wegennetwerk.

Gert Bervoets

CEO, H. Essers

Laat ons een voorbeeld nemen aan de daadkracht in Nederland. Daar zijn de files drastisch verminderd door een aanpassing van de weginfrastructuur.

Luc Bontemps

gedelegeerd bestuurder, FEBIAC

De Oosterweel-verbinding is de enige oplossing voor de monsterfiles waar de Kempische vervoerders dagelijks mee worden geconfronteerd. Hubert Klingels

voorzitter, Kempische Baanvervoerders (KVB)

Het gebrek aan mobiliteit naar, rond en in Antwerpen is, samen met de Europese sociale dumping, de voornaamste oorzaak voor de dalende tewerkstelling bij de bouwbedrijven.

Jef Lembrechts

Voorzitter, Confederatie Bouw Kempen

Een initiatief van:
Voka-alliantie 

Met de steun van:
KVB ConfederatieBouw Febetra Resoc TransLogVlaanderen UPTR ConfederatieBouwWaasland

Share This

U bent de files ook beu?

Wij geven u gelijk. Uw collega´s, vrienden en kennissen waarschijnlijk ook. Mogen wij u daarom vragen dit initiatief via uw social media te verspreiden. Samen staan we sterker in het bestrijden van het fileleed!