Steunbrief GRUP Oosterweelverbinding

Aan de Vlaamse regering

 

Ik steun de snelle uitvoering van de derde Scheldekruising zoals opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Een snelle realisatie is nodig omwille van het grote economische belang voor Vlaanderen.

De Oosterweelverbinding biedt de beste garantie om stad, haven en ruime Antwerpse regio beter bereikbaar te maken en de verkeersveiligheid te verhogen.

Het fileprobleem op de Antwerpse ring is een Vlaamse kwestie geworden. Dagelijks staan er uit alle windrichtingen files richting Antwerpen. Die reiken geregeld tot Herentals, St. Job-in’t-Goor, Haasdonk, en vaak zelfs verder, soms bijna tot in Nederland.

Die gigantische files zijn een strop voor de Vlaamse economie. Berekeningen wijzen uit dat de files op de Antwerpse wegen het vrachtvervoer jaarlijks met ongeveer 100 miljoen euro directe economische schade opzadelt. Daarbovenop komen nog eens het indirecte economisch verlies en de economische kosten voor de pendelaars. Gemiddeld staat de Vlaming 59,7 uur per jaar in de file, in de Antwerpse regio is dit 78 uur. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Door deze extra kosten zijn onze bedrijven minder competitief. Deze concurrentiepositie mag niet verder worden aangetast.

Het sluiten van de Antwerpse ring zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Dit leidt tot tijdwinst, minder stress en een betere levenskwaliteit van zowel pendelaars als omwonenden.

Het onafhankelijke Plan MER onderzoek heeft uitgewezen dat de Oosterweelverbinding het beste compromis is op het vlak van leefbaarheid en mobiliteit voor stad, rand en omliggende regio’s.

Op basis van bovenvermelde argumenten onderteken ik dit steunschrift, dat aandringt op een snelle uitvoer van de besluiten, zodat de concurrentiekracht van onze bedrijven opnieuw wordt versterkt en de leefbaarheid en levenskwaliteit van stad, rand en regio’s verbeteren.

Share This