3 Prioriteiten Wegeninfrastructuur

Voka’s 3 topprioriteiten inzake mobiliteit

Oosterweel                    Brusselse Ring                     Noord-Zuid verbinding Limburg

Behalve de sluiting van de Antwerpse ring zijn ook een aanpassing van de Brusselse Ring en de realisatie van de Noord-Zuid verbinding in Limburg prioritaire infrastructuurwerken. Een vlotte mobiliteit en bereikbaarheid zijn immers essentieel voor onze bedrijven en onze welvaart.

Het succes van iedere onderneming staat of valt met de effectiviteit en de efficiëntie van de logistieke activiteiten. Vlaanderen mag trots zijn op haar prominente plaats in het Europese logistieke landschap, maar dreigt haar toppositie te verliezen door steeds heviger wordende concurrentie van de omringende regio’s. Berusten in onze natuurlijke geografische troeven volstaat niet. Supply-chain-kansen grijpen, betekent investeren in groei, toegevoegde waarde en innovatie.

Wil Vlaanderen de vruchten blijven plukken van haar rol als logistieke hub van Europa, dan moet er geïnvesteerd worden. De achterstand in infrastructuurinvesteringen in vergelijking met de buurlanden moet Vlaanderen dringend wegwerken. De Vlaamse regering moet 2,25 miljard euro extra investeren in mobiliteitsinfrastructuur. Essentiële ontbrekende schakels om onze logistieke toppositie te kunnen vrijwaren en verbeteren, moeten prioritair worden aangepakt. Het gaat hierbij meer bepaald om het afwerken van de ringstructuur rond Antwerpen met de Oosterweelverbinding, het aanpassen van de Brusselse Ring en het realiseren van de noord-zuid verbinding in Limburg.

Share This