Volgens mij is verkeer en dus ook verkeersdoorstroming een noodzakelijk (bij)verschijnsel dat welvaart in een regio aangeeft. Verkeer heeft uiteraard ook nadelen, maar we zijn allemaal op een of andere manier deelnemer en dus mede verantwoordelijk om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de infrastructuur. Die infrastructuur moet dus zo goed mogelijk door de overheid geboden worden. Ik geloof niet dat de overlast van transport vermindert door het te bemoeilijken. Gehinderd verkeer veroorzaakt vanzelfsprekend net meer overlast en milieuschade.

Jos Jacobs

bedrijfsleider, Grafisoft

Zakenrelaties aarzelen meer en meer om richting Turnhout en Antwerpen te rijden. Als ik zie aan welk tempo snelwegen verbreed en bruggen gebouwd zijn in Duitsland richting Hamburg of Stuttgart, of in Nederland richting Amsterdam, dan kan ik gedurende de jongste 15 jaar alleen maar Vlaamse politieke incompetentie en electorale bekrompenheid vaststellen. Er moet nu met ‘volmachten’ dringend gestart worden, elke maand slibt de Antwerpse ring meer en meer dicht.

Louis Kruyfhooft

zaakvoerder , Ebotex NV

Hoe sneller hoe liever een vlot bereikbare en berijdbare Ring! Maar zeker niet alleen de Ring – ook aandacht voor de fameuze “bretellen” en dus de baan van de E19 langs Deurne luchthaven naar Wommelgem (E313). Dit jaar werk ik 40 jaar. Destijds kon ik om 7.30 u naar Brussel vertrekken voor een afspraak om 8.30 uur. Nu…, nu vertrek ik om 5.45 uur om zeker geen files te hebben!!! De werkdagen zijn zo dagen van 13 uur geworden i.p.v. 8 uur!

Dani Bonte

HR Officer, Randstand Professionals

Dames en heren politici, stop een keer met zoveel belang te hechten aan een marginaal groepje verzuurden. Hou rekening met de stem van de overweldigende, zwijgende meerderheid, die wél vooruit wil. Stop met al die studies, ze hebben ondertussen genoeg tijd en geld gekost. We hebben nood aan een politiek systeem dat beslissingen neemt en ze dan ook consequent uitvoert, niet aan bekvechtende kleuters die zich de resultaten laten opdringen van een volksraadpleging, gesteund op een op schandalige wijze fout gekozen populatie. Bij werken van zo’n omvang zullen er altijd benadeelden zijn. Betaal deze mensen een billijke vergoeding, maar stop alsjeblief met het hele land te gijzelen door niets te doen. Begin nú met de uitvoering van gelijk welk plan, beslis en handel!

Erik Ketele

bedrijfsleider , Ketele NV

Een initiatief van:
Voka-alliantie 

Met de steun van:
KVB ConfederatieBouw Febetra Resoc TransLogVlaanderen UPTR ConfederatieBouwWaasland

Share This

U bent de files ook beu?

Wij geven u gelijk. Uw collega´s, vrienden en kennissen waarschijnlijk ook. Mogen wij u daarom vragen dit initiatief via uw social media te verspreiden. Samen staan we sterker in het bestrijden van het fileleed!